HEM

VÄLKOMMEN TILL

LINNEFORS stationshus vänner!

 

Linnefors Stationshus Vänner bildades våren 2010 efter initiativ från några medlemmar i

”Linnefors-Skeppebo Byalag”. En interimstyrelse tillsattes den 7 april och konstituerande medlemsmöte

avhölls den 10 maj i Brukshundsklubbens lokaler, Linnefors, med 13 blivande medlemmar närvarande.

Som övergripande mål för föreningen sattes "att rädda Linnefors Stationshus till eftervärlden samt att efter förmåga restaurera byggnaderna för att bedriva verksamhet för såväl vuxna som barn/ungdom".

AKTUELLT!

 

K A L L E L S E

till

Å R S M Ö T E

 

Kristi himmelsfärdsdagen torsdag 25 maj 2017 kl 15.00

 

i Stationshuset

 

Kallelse med tillhörande handlingar har via vanligt brev

skickats till samtliga 69 medlemmar, som erlagt avgift för

2016.

Till de som inte redan erlagt avgift för 2017 har förtryckt

inbetalningskort bilagts.

 

Efter mötesförhandlingarna bjuder vi på smörgås med

dryck !

 

VÄLKOMNA

 

 

 

Vi är nu

 

69

 

medlemmar

 

 

 

HITTA TILL LINNEFORS STATIONSHUS

Linnefors 102, Vissefjärda

Copyright © All Rights Reserved

WEBBANSVARIG

Seth-Olof Bergquist

admin@linneforsstationshus.se