HEM

VÄLKOMMEN TILL

LINNEFORS stationshus vänner!

 

Linnefors Stationshus Vänner bildades våren 2010 efter initiativ från några medlemmar i

”Linnefors-Skeppebo Byalag”. En interimstyrelse tillsattes den 7 april och konstituerande medlemsmöte

avhölls den 10 maj i Brukshundsklubbens lokaler, Linnefors, med 13 blivande medlemmar närvarande.

Som övergripande mål för föreningen sattes "att rädda Linnefors Stationshus till eftervärlden samt att efter förmåga restaurera byggnaderna för att bedriva verksamhet för såväl vuxna som barn/ungdom".

AKTUELLT!

Här kommer inom kort info

om kommande ÅRSMÖTE

 

 

 

HITTA TILL LINNEFORS STATIONSHUS

Linnefors 102, Vissefjärda

Copyright © All Rights Reserved

WEBBANSVARIG

Seth-Olof Bergquist

admin@linneforsstationshus.se